ГоловнаПолітика конфіденційності BAU-data → ↓
Всього проєктів на сайті 39996Всього організацій 23295

Політика конфіденційності BAU-data

  1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗГОДА

1.1. Персональні дані фізичних осіб – контактних осіб організації (надалі Донорів), користувачів сервісу надання доступу до Бази даних BAU-data (надалі Підписників) обробляються ТОВ «Інформаційно-Технологічне Бюро «Будинки та Споруди», юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, з місцезнаходженням за адресою вул.Світлицького, буд.35, м.Київ, Україна, 04123 (далі - Компанія). Компанія є власником Бази даних BAU-data.

1.2. Персональні дані обробляються на захищених серверах, розташованих у межах України та Європейського економічного простору.

1.3. Ця Політика конфіденційності описує встановлений Компанією порядок обробки персональних даних, зібраних за допомогою Сайту www.baudata.com.ua (далі - Сайт), програми BauData Soft (далі – Програму) і пов'язаних з ними послуг і інструментів, що дозволяють Підписникам реєструватися на Сайті, переглядати опубліковані проєкти, використовувати інший, пов'язаний з вищенаведеним сервіс доступу до Бази даних BAU-data. У всіх зазначених випадках Компанія обробляє персональні дані користувачів виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних. Ця Політика конфіденційності розроблена відповідно до положень цих документів.

1.4. Використовуючи Сайт, Програму, та/або інші пов'язані сервіси та інструменти, Донори та Підписники надають свою згоду Компанії на: обробку своїх персональних даних, таких як ім'я, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація за бажанням; отримувати повідомлення, листи, заяви, що передаються Донорам Підписниками і навпаки.

  1. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ЗБИРАЄ, ОТРИМУЄ І РОЗМІЩУЄ КОМПАНІЯ

2.1. Інформація про Організацію (учасника проєктів в Базі BAU-data): Збір, фіксація, та розміщення інформації в Базі BAU-data проводиться в інтересах Підписників, для можливості зв’язатися, щоб висловити зацікавленість у своїх пропозиціях. Інформація про Організацію включає в себе такі відомості, як порядковий номер в Базі BAU-data, назва, повна назва юридичної особи, географічне розташування, юридичну адресу, код ЄДРПОУ, ім'я та прізвище відповідальної особи, номер телефону і супутню інформацію, в тому числі наявність ліцензій, фотографії.

2.2. Оголошення та Угоди: В рамках надання послуг через доступ до Бази BAU-data через Сайт та Програму, Компанія може розміщувати інформацію, в тому числі особистого і контактного характеру, необхідну для здійснення комунікації між Підписниками і Донорами, для надсилання повідомлень і спілкування, направлення пропозицій та заключення угод. Вся комунікативна діяльність ведеться виключно з метою подальшої можливої співпраці на взаємовигідних умовах.

2.3. Надання відомостей: Звернення Підписників для наданням їм контактних даних в рамках надання послуг доступу до Бази BAU-data відбувається через Сайт у вигляди запиту, або за особистим зверненням до Компанії. Відомості надаються повноваженим співробітником Компанії шляхом електронної пошти. Всі запити Підписників фіксуються, а надання відомостей контролюються Компанією.

2.4. Інформації, що додається: Компанія додає інформацію, отриману на законних підставах з відкритих джерел, від ділових партнерів або третіх сторін.

2.5. Повідомлення про фіксацію відомостей: Фіксація відомостей, в тому числі персональних даних, відбувається тільки після усного інформування співробітниками Компанії,  та направленням смс-повідомлення або повідомлення електронною поштою з зазначенням порядкового номеру учасника проєктів в Базі BAU-data.

Інформація, яку Компанія не збирає і не обробляє:

Компанія не збирає і не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках та подібну інформацію.

  1. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Для надання своїх послуг Компанія може використовувати інформацію, яку Компанія збирає і розміщує для наступних цілей:

3.1.1. забезпечення обслуговування клієнтів, в тому числі для створення і управління обліковими записами користувачів, вирішення технічних труднощів і доступу до різних функцій;

3.1.2. адаптація пропозицій і досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах;

3.1.3. контроль загальної та індивідуальної активності користувачів;

3.1.4. зв'язок з користувачами, в тому числі з питань сервісу, обслуговування клієнтів або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку;

3.1.5. проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення нашого сервісу;

3.1.6. забезпечення дотримання Угоди з користувачами сервісів Компанії, враховуючи боротьбу з шахрайством і образами;

3.1.7. оцінка деяких факторів особистої інформації, зокрема, для аналізу та прогнозування особистих вподобань, інтересів, поведінки та місцезнаходження.

3.2. Компанія буде зберігати Ваші персональні дані настільки довго, наскільки це необхідно для досягнення цілей, заради яких вони були зібрані, в тому числі для виконання будь-яких юридичних, бухгалтерських вимог, або вимог щодо звітності.

Для визначення відповідного періоду зберігання Компанія враховує обсяг, характер і чутливість персональних даних, потенційний ризик заподіяння шкоди від несанкціонованого використання або розголошення Ваших персональних даних, мету, заради яких Компанія обробляє Ваші персональні дані, а також чи може Компанія досягти цих цілей за допомогою інших засобів, і відповідні юридичні вимоги.

У разі виникнення питань щодо періоду зберігання даних, будь ласка, зв'яжіться з нами.

  1. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

4.1. Компанія може ділитися інформацією, яку вона збирає, з афілійованими особами (компанії, що діють на основі спільної власності або під загальним контролем), розташованої в будь-якій третій країні. Ці компанії можуть тільки обробляти і використовувати отримані персональні дані в цілях, зазначених у п.4 цієї Політики Конфіденційності. При цьому передані дані залишаються предметом цієї Політики Конфіденційності.

4.2. Компанія не надає особисту інформацію не афілійованим особам, за винятком випадків, коли на те є відповідний дозвіл, або за наступних обставин:

4.3. Компанія може використовувати сторонніх постачальників послуг для надання деяких складових своїх послуг, в таких випадках постачальники не мають повноважень використовувати отримані за допомогою Компанії персональні дані, інакше ніж для надання послуг Компанії, а самі персональні дані є предметом цієї Політики Конфіденційності.

4.4. Компанія залишає за собою право відповідно до вимог законодавства обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами в наступних цілях:

боротьба з шахрайством та зловживаннями;

розслідування передбачуваних порушень закону або боротьби з будь-якими іншими передбачуваними порушеннями Угоди з користувачами сервісів Компанії.

4.5. Компанія може надавати персональні дані користувачів на запити компетентних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі відповідно до ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України.

4.6. Відповідно до Політики конфіденційності, Компанія зобов'язується не передавати в оренду або продавати будь-які персональні дані. У разі якщо бізнес Компанії або частина цього бізнесу будуть продані або реорганізовані, та Компанія передає всі або практично всі свої активи новому власнику, то персональні дані користувачів можуть бути передані покупцеві, щоб забезпечити безперервність надання сервісів.

4.7. Компанія може передавати певну знеособлену інформацію (дані, які не дозволяють ідентифікувати користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності послуг або сервісів, або для забезпечення свого внеску в наукові дослідження, які, на думку Компанії, можуть приносити велику соціальну користь.

4.8. Компанія може передавати інформацію, яку вона збирає третім особам, які надають послуги Компанії, з метою проведення досліджень, або надання сервісів, при цьому дані, які передаються є предметом цієї Політики Конфіденційності, а залучені треті особи не мають право використовувати отриману інформацію інакше як для надання послуг Компанії.

4.9. У випадках передачі персональних даних, передбачених цим розділом 5 Політики конфіденційності, інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд Компанії.

  1. КОРИСТУВАЦЬКИЙ КОНТРОЛЬ

5.1. Доступ, Виправлення і Вилучення: Догори та Підписники можуть отримувати доступ до відомостей про себе, виправляти або видаляти інформацію. Компанія може припинити обробку персональних даних в разі отримання письмового повідомлення про відкликання згоди на обробку персональних даних.

5.2. Індексація даних: частина відомостей, що стосується персональних так контактних даних є заблокована для індексації пошуковими системами.

5.3. Інші права у зв'язку з обробкою їх персональних даних Компанією:

5.4.1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження власника і розпорядників персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженими користувачами Сайту крім випадків, встановлених законом;

5.4.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

5.4.3. доступ до своїх персональних даних;

5.4.4. отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5.4.5. пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних;

5.4.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення персональних даних власником та/або розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

5.4.7. на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;

5.4.8. звертатися зі скаргами на обробку персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

5.4.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

5.4.10. відкликати згоду на обробку персональних даних;

5.4.11. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

5.4.12. на захист від автоматизованого рішення, що має правові наслідки.

  1. БЕЗПЕКА

6.1. Вся інформація, яку ми збираємо в розумних межах захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних. Афілійовані з Компанією особи, надійні партнери і незалежні постачальники послуг зобов'язуються використовувати отриману від Компанії інформацію відповідно до наших вимог до безпеки і цієї Політикою Конфіденційності.

  1. ОБРОБКА ДАНИХ ЯК ЧАСТИНА ПОСЛУГ ДЛЯ РОЗРОБНИКІВ (BAU-data Developer)

BAU-data Developer - це інструмент, призначений для фізичних чи юридичних осіб, які мають намір надавати послуги та сервіси Компанії через свої власні інтернет ресурси за допомогою API. Всі подальші дії з Базою даних BAU-data відносяться до умов даної Політики конфіденційності.

  1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

8.1. Ця політика конфіденційності була в останнє оновлена 19.04.2021. Компанія може час від часу оновлювати цю політику конфіденційності, нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому пункті адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Чинна редакція Політики конфіденційності завжди знаходиться на сторінці за адресою https://baudata.com.ua/policy.html.

8.2. У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни в Політику Конфіденційності, з якими Донор або Підписник не згоден, він зобов'язаний повідомити Компанію. Факт відсутності повідомлень є підтвердженням згоди і прийняття всіма діючої редакції Політики Конфіденційності.

закрити X
Вхід в аккаунт